Invest AZ


Azərbaycan investisiya vasitəçiliyi bazarını genişləndirmək və inkişaf etdirmək məqsədiylə, bütün investorların yeni və fərqli tətbiqlərimizdən faydalanmasını təmin etməkdəyik.

InvestAZ olaraq ölkəmizdə sərmayə bazarının genişlənməsini və bu sahəyə maraq göstərənlərə yardımçı olmağı hədəfləməkdəyik.

Təlim sahəsindəki üstünlüyümüz ilə investorların öz potensialını anlamalarına köməkçi olmaqdayıq.