Infipro


İnfipro İnc. informasiya texnologiyası, internet və proqram təminatı üzrə ixtisaslaşan bizneslərin başlanğıc mərhələsinə investisiya edən vençur kapitalı şirkətidir. Niyyətimiz yeni texnoloji xidmətləri meydana gətirmək məqsədilə sahibkarlarla birgə işləməkdən ibarətdir.

Biz əldə edilmiş nailiyyətlərdə dayanmadan hüdudlardan çıxmağa can ataraq müştərilərimizi onların layiq olduğu ən yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə təmin etmək əzmindəyik.

Biznes fəlsəfəmizin mərkəzində şirkətlərin idarə heyətləri və investorlar ilə möhkəm  tərəfdaşlıqlar qurmağa yönəlmiş səylərimiz dayanmışdır. Bizsərmayələrimizin işləməsi üçün uzunmüddətli yanaşmanın tətbiqini və bazar imkanlarının tam şəkildə istifadə edilməsini qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq.

Biz bacarıqlı sahibkarların öz ideyalarını reallaşdırılmasına təkan vermək və bizneslərinin genişləndirilməsinə kömək etmək məqsədilə kiçik həcmdə investisiyalar etməyi də nəzərdə tutmuşuq.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?