Gəncə-Göygöl zonasında yerləşən istehsal Müəssisəsi


Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?