Gəncə-Göygöl zonasında yerləşən istehsal Müəssisəsi