Entech LLC


«Entech» şirkəti, qısa müddət ərzində, istənilən mürəkkəblikdə layihələri yüksək peşəkarlıqla, operativ və müqavilə öhdəliklərinə tam uyğun şəkildə həyata keçirmək qabiliyyətində olan etibarlı tərəfdaş adını qazanmışdır. «Entech» şirkəti aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə tam xidmətlər kompleksini təqdim edir:

 • Ümumi podrat;
 • Torpaq sahəsinin analizi, marketinq tədqiqatları;
 • Layihəöncəsi tədqiqatlar, konsepsiyanın hazırlanması, layihənin hazırlanması və razılaşdırılması;
 • Layihənin idarə edilməsi;
 • “Açarlı təhvil” tikintisi;
 • Müxtəlif profilli quraşdırma və mühəndislik işləri;
 • Texniki nəzarət;
 • Tikinti materiallarının tədarükü;
 • Dəmir yolu tərkibi üçün komplektləşdiricilərin tədarükü;
 • Energetika üçün materialların və avadanlığın tədarükü;
 • Yeraltı metal konstruksiyalarının və tikililərinin torpaq korroziyasına qarşı elektrokimyəvi müdafiəsi üçün avadanlığın tədarükü;
 • Maşınqayırma sahəsi üçün və metal emalı üçün dəzgahların, avadanlığın, alətlərin və təchizatın tədarükü.

Rəqiblərlə müqayisədə üstünlüklərimiz:

 • Etibarlı tərəfdaş, təcrübəli developer nüfuzu;
 • Tikinti sahəsində çoxillik təcrübəyə, yüksək peşəkarlığa malik komanda;
 • İstənilən işlərin keyfiyyətlə görülməsinə dair zəmanət;
 • Memarlıqda, tikintidə və mühəndislikdə innovasiyaların istifadə edilməsi;
 • Xərclərin optimallaşdırılması, elastik qiymət siyasəti

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?