Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB)

Azərbaycan AYİB-ə 25 sentyabr 1992-ci ildə qoşulmuşdur. Azərbaycan Respublikasından AYİB-dəki rəhbər şəxs İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev, alternativ rəhbər şəxs isə Maliyyə naziri Samir Şərifovdur.

Bankla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq 2019–2024-cü illəri əhatə edən Ölkə üzrə Strategiya sənədi ilə tənzimlənir. Yeni Strategiyaya əsasən, aşağıdakı istiqamətlər üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi AYİB üçün prioritetdir:

  • Rəqabət qabiliyyətliliyə və yaxşı idarəçiliyə dəstək vasitəsilə iqtisadi şaxələndirmənin təşviqi;
  • Maliyyə bazarlarının inkişaf etdirilməsi vasitəsilə dözümlülüyün artırılması;
  • Yaşıl iqtisadiyyata keçidə və regional rabitəliliyə dəstək.

Azərbaycana yatırılmış investisiyalar: 3.63 mlrd. $ (168 layihə):

  • 68 mlrd. $ (11 layihə) dövlət zəmanətli;
  • 95 mlrd. $ (157 layihə) özəl sektor.

Dövlət zəmanətli kreditlər

  • İcrası başa çatıb: 9 layihə (5 nəqliyyat, 3 enerji, 1 su) - 480 mln. $;
  • İcrada olan: 2 layihə (1 yol tikintisi, 1 enerji) - 1.2 mlrd. $.

Özəl sektor

  • 157 layihə maliyyələşdirilib. Sahələr: banklara kredit xəttinin açılması, səhm kapitalında iştirak, özəl şirkətlərə birbaşa kredit ayrılması;
  • 2017-ci ildə 8 layihə - 39 mln. avro. Maliyyə sektoru: 6 mln. avro, İstehsal sektoru: 33 mln. avro (qənnadı məmulatları, su və şirin içkilər, mis və kabel);
  • 2018-ci ildə 4 layihə - 16.1 mln avro.

AYİB-in yaratdığı Səhm İştirak Fondunda (Ümumi dəyəri 350 mln. avro) AR Dövlət Neft Fondu 100 mln. avro kapital qoyuluşu ilə iştirak edir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?