Digital Source


Digital Source MMC-nin əsası 2004-cü ildə qoyulmuşdur və elə həmən vaxtdan etibarən təşkilatınız üçün düzgün İT – həllərinin sizə təqdim olunmasından söz düşərsə şirkətimiz bu sahədə sərhədsizdir. Biz böyük ideyalarla istedadlı mühəndislərdən və peşəkarlardan ibarət olan kiçik bir qrupla işə başladıq və hazırda Azərbaycanda olan 6 ofisimizlə İT təchizatı və təminatını həyata keçirən tanınmış və genişmiqyaslı şirkətə çevrildik.

Başlanğıcda bizim Digital Source MMC ailəsi qiymətcə münasib və həmişə rahat başa gələn geniş miqyaslı, yüksək səviyyəli və individual yardımın göstərilməsini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bu gün biz həmin məqsədi qoruyur və öz vədimizi yerinə yetirməkdə dammvam edirik, elə məhz bu səbəbdən belə bir termin fikirləşmişik: “Hər şey təchiz və təmin olunub”. Şirkətimizin tez bir zamanda inkişaf etməsinə baxmayaraq, biz heç vaxt bunu nəzərdən qaçırmırıq ki, bizim üçün əsas SİZSİNİZ. Biz həmişə sizing təlblərinizə istiqamətlənən və buna müvaqfiq olan həll variantlarını sizə təqdim etməklə əslində ailə hissiyyatını qoruyuruq.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?