Carçıoğlu Group


Carçıyevlər - Carçıoğullar ailəsi, Qazax -Ağstafa rayonunda böyük nüfuza, hörmətə,ehtirama malik olan, eləcə də Qazax - Gəncə - Borçalı - Göyçə -də çox tanınmış zadəgan, sayılıb seçilən nəslidir. Bu nəsilin bir qolu da Babaxanovlardır.