Capital AN Consulting MMC


Biz sizin vaxtınızın və əsəblərinizin qoruyucusuyuq.
Getdikcə çətinləşən və standartlaşan maliyyə və hüquqi məsələləri əsassız məmur müdaxilələri sizi artıq narahat etməsin. Bizim peşəkar mütəxəssislərimiz Bakı şəhəri və regionlarda hər an sizin köməyinizə gəlməyə hazırdır.Kənar təşkilatlar tərəfindən mühasibat xidmətlərinin göstərilməsinin üstünlüyü ondan ibaretdir ki, her kes peşəkar səviyyədə öz işi ilə məşğul olur.
Nəyə görə biz ?
Cavab : Müəssisənin fəaliyyətinin uğurlu və effektiv olması üçün gərək yüksək ixtisaslı və peşəkar kadr seçəsiniz. Müəssisəmizdə fəaliyyət göstərən kadrlar sizə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə söz verirlər.
Siz bizi seçərək işinizi peşəkarlara etibar etməklə, natamam şekildə və ya gecikmə və pozuntular ilə təqdim edilən hesabat vermə barədə artıq narahat olmayacaqsınız. Vergi və mühasibat qanunvericiliyinin pozulması ilə əlaqədar olan cərimələri artıq ödəməyəcəksiniz.
Biz sizin üçün öz işimizə görə cavabdeh oluruq və kommersiya məlumatının keyfiyyətinə və məxfiliyinə, uçotun fasiləsiz aparılmasına,vergi qoymanın optimallaşdırılmasına, öz işimizin nəticələrinin etibarlılığına və həmin nəticələrin kənar (dövlət orqnları, sərmayədarlar,kreditorlar və s ) və daxili istifadəçilər qarşısında müdafiə edilməsinə zəmanət veririk.
Sizi idarə etmə sahəsində qərar qəbul etmək üçün öz təşkilatınızın maliyyə vəziyəti barədə məlumatı operativ surətdə ala biləcək, lazım olduqda isə mühasibat və vergi uçotu məsələləri üzrə mütəxəssis yardımı ala biləcəksiniz.
Bizimlə işlədikdən sonra sizdə heç bir dövlət qurumu nöqsan tapa bilməz. Bundan sonra “vaxtınızı” daha səmərəli işlərə sərf edin və “əsəblərinizi” rahat buraxın, çünki biz sizin vaxtınızın qoruyucusu, əsəblərinizin həkimiyik.
“Siz” bizim üçün çox vacibsiniz......

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?