Call Canter MMC


    Şirkətin əsas fəaliyyəti korperativ müqavilələrə əsasən digər şirkətlərə xidmət sahələrinə uygun olaraq qaynar xətlərin təşgili və bu xətlər üzərindən xidmətlərin gostərilməsindən ibarətdir.