BS Group


Barrisolun 5 qitədə 145 ölkədə 1200 – ə yaxınəməkdaşlarıfəaliyyətgöstərir. Bu partnyorlardan biridə Barrisol Azərbaycan nümayəndəliyidirki, artiq 5 iləyaxındırki, “BS GROUP MMC” BARRİSOL şirkəti olaraq fəaliyyətini davam etdirir.


Bundanəlavə yeganə dartma tavan şirkəti Barrisoldurki,A+ ,Fire rated KM1/M1 sertifikatı ilə təmin olunur, bu o deməkdir ki, Barrisolun bütün məhsulları yangın əleyhinə sertifikatla təmin olunub, yəni Barrisol dartma tavan məhsulları yanğın olduğu halda alovlanaraq damla halinda tökülmür,əksinə parça yığılaraq zərərsiz maddə tərkibli qaz halına çevrilir və heç bir təhlükəyə səbəb olmur.


Barrisol dartma tavan məhsulları Avropa beynəlxalq normalarına tam olaraq cavab verir və BS1-d0, BS2-d0, BS3-d0 sertifikatları ilə qiymətləndirilmişdir.
Şirkət bir çox uğurlu layihələrin o cümlədən dövlət əhəmiyyətli məkanlarin interyerində iştirak etmişdir, bu layihələrə Azərbaycan Milli Məclis binasinin tavan dekorunda, Maliyyə Nazirliyi akt zalların tavan dekorunda, Azərbaycan İdman Universitetinin akt zallarının tavan dekorunda yaxından iştirak etmiş və uğurla təhvil vermişdir.