Azərkarton MMC


Missiyamız

  • Etibarlı və nümunəvi beynəlxalq qablaşdırma məhsulları və xidmətləri təqdim etmək;

  • İşçilərini inkişaf etdirən və onlarla birgə inkişaf edən bir qurum olmaq;

  • Cəmiyyətə verdiyimiz faydanı davamlı artırmaq və fəaliyyətlərimizdə ətraf mühitin qorunmasını ön planda tutmaq;

  • Fəaliyyətlərimizi, Keyfiyyət idarə etmə sistemi çərçivəsində həyata keçirərkən insan sağlamlığını da diqqət mərkəzində saxlamaq;

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?