Azerbaijan Technologies Solutions


Azerbaijan Technologies Solutions ölkəmizin informasiya texnologiyaları bazarında təcrübəli, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət komandaya malik olan şirkətdir. Bizim şirkət, xidmətlər üçün müxtəlif tələblərlə sifarişçilər üçün işlənib hazırlanan servis paketlərin komplektini təklif edir. Bundan əlavə, sifarişçinin konkret tələblərini əsas götürərək xidmətlərin tərkibini və parametrlərini çevik formada adaptasiya edir. Şirkətimiz öz üzərinə xidmətlərin mərkəzi idarəetmə funksiyasını götürür və kontaktın vahid nöqtəsini yaradır, ona sifarişçilərin artıq mövcud olan tədarükçü və partnyorlarını daxil edə bilir, həmçinin, onlarla olan etibarnamələrin bütün əsas parametrlərini saxlaya bilir.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?