AZ-TexnoDiaqnostika və Texniki Təchizat Xidmətləri MMC


« Aztexnodiaqnostika və Texniki Təchizat Xidmətləri »  şirkətinin məqsədləri aşağıdakılardır:

  Xarici ölkələrdə təhlükə potensiallı obyektlərin müayinə sahəsində olan yenilikləri izləyib, alınan bilikləri öz ölkəmizdə tətbiq etmək.

  Bu sahədə texnologiyaların inkişafında araşdırmalar aparıb, elmi atmosfer yaratmaq.

·  Elmi görüş, simpozium, konfransları təşkil və nəşr etdirmək.

Və nəhayət bu sahədə hər cürə gərəkli ola biləcək lazımı addımları atmaq.