AZ-TexnoDiaqnostika və Texniki Təchizat Xidmətləri MMC


« Aztexnodiaqnostika və Texniki Təchizat Xidmətləri »  şirkətinin məqsədləri aşağıdakılardır:

  Xarici ölkələrdə təhlükə potensiallı obyektlərin müayinə sahəsində olan yenilikləri izləyib, alınan bilikləri öz ölkəmizdə tətbiq etmək.

  Bu sahədə texnologiyaların inkişafında araşdırmalar aparıb, elmi atmosfer yaratmaq.

·  Elmi görüş, simpozium, konfransları təşkil və nəşr etdirmək.

Və nəhayət bu sahədə hər cürə gərəkli ola biləcək lazımı addımları atmaq.

Rəy yoxdur. Bəlkə bu şirkət haqda elə birinci rəyi sən yazasan?