AGA GROUP


"AQA Qrup" olaraq fəaliyyətimizin müştərilərimizə yüksək keyfiyyət və məmnunluq verə biləcək şəkildə təşkil edilməsi əsas məqsədimizdir. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün hədəfə aldığımız uzun müddətli strategiyamız ən son texnologiyalardan istifadə ilə insan kapitalından ən səmərəli şəkildə istifadənin mütənasibliyini təmin etməkdir.

Biz aşağıdakı dəyərlərə üstünlük veririk :

*Fəaliyyətimizin əsasında ədələt anlayışı durur;
*Müştərilərimizin tələbatlarını təmin edərkən keyfiyyət və təhlükəsizliyi bir arada tutmaq təməl hədəfimizdir;
*Savadlı, bacarıqlı və fərqli düşünə bilən namizədləri işə alır, qısa müddətdə geniş karyera imkanlarından istifadəni təmin edirik;