Sədi Seyidzadə

brand management specialist

Haqqında

İş tarixçəsi

Təhsil