Sədi Seyidzadə


brand management specialist

Haqqında

İş tarixçəsi

Təhsil