TCF Bank olmayan kredit təşkilatı ASC


"TCF" Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2010-cu ilin sentyabr ayında qeydiyyatdan keçmişdir. “TCF” Bank Olmayan Kredit təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  01 avqust 2014-cü il tarixində Mərkəzi Bankdan lisenziya almışdır.  

BOKT-un yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada az gəlirli şəxslərə, sahibkarlara, fiziki və hüquqi şəxslərə qısa və uzun müddətli, təminatlı və təminatsız kreditlər verməkdir.

BOKT-un əsas dəyərləri dürüstlük, ədalətlilik, etibarlılıq, yenilikçilik və şəffaflıqdır.

Peşəkar və təcrübəli komanda, çeviklik və novatorluq kimi xüsusiyyətləri digər kredit təşkilatları ilə müqayisədə başlıca üstünlüyümüz hesab edirik.